PELANGGAN UTAMA

Pelanggan Dalaman - Agensi-agensi yang terletak di bawah Jabatan Ketua Menteri

Bahagian Istiadat dan Protokol

Bahagian Kabinet dan Dasar

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah

Jabatan Cetak Kerajaan

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah

Jabatan Peguam Besar Negeri

Jabatan Perhutanan Sabah

Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri

Jabatan Tanah dan Ukur

Pejabat Media dan Komunikasi

Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan

Pejabat Hasil Bumi

Pejabat Mufti Negeri Sabah

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (A)

Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (D)

Unit Perancang Ekonomi Negeri

Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas

Pejabat Perhubungan Negeri Sabah

Pusat Biodiversiti (SaBC)


Stakeholder

Ketua Menteri Sabah

Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah


Pelanggan Luaran

Semua Kementerian yang menuntut pembayaran

Pembekal

Kontraktor yang menuntut bayaran