OBJEKTIF

OBJEKTIF

Menentukan pentadbiran dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cemerlang serta berterusan mengikut arahan/peraturan atau tatacara kewangan yang berkuatkuasa.

MOTTO

MOTTO

"Berhemat Belanja, Amalan Mulia"