Menentukan pentadbiran dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cemerlang serta berterusan mengikut arahan/peraturan atau tatacara kewangan yang berkuatkuasa.


"Berhemat Belanja, Amalan Mulia"