Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Sabah Maju Jaya.

Selamat datang dan selamat melayari laman web rasmi Bahagian Pengurusan dan Kewangan (BPK) Jabatan Ketua Menteri (JKM) Sabah. Saya berharap lama web ini mampu menjadi platform komunikasi dan perkongsian maklumat untuk semua pihak khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang tugas BPK, JKM.